Stoff Andre 6- beigetoner

  • 630,00 kr


Her kan du sammenligne/velge møbelstoff i beigetoner (ikke ullbasert)

Velg ønsket Stoff/farge og bestill ønsket antall m

For tekniske data; søk opp varen vha Navn og farge


Vi anbefaler også